ODEČTY VODOMĚRŮ - CHYLICE

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od  22. května 2018  do  30. května 2018 bude prováděn odečet vodoměrů v části obce Chylice. 

V Ostrožské Nové Vsi se odečet vodoměrů bude provádět až v měsíci červenci. 

Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení.