Anketa k sociálním službám

Vážení spoluobčané, 

v rámci tvorby nového strategického dokumentu k plánování sociálních služeb v našem regionu byla na webových stránkách města Uherské Hradiště zveřejněna anketa určená jak odborné, tak laické veřejnosti = zúčastnit se jí může kdokoli:

https://www.mesto-uh.cz/anketa-k-planovani-socialnich-sluzeb

Chtěli bychom Vás požádat o účast/vyplnění, aby získané informace byly co nejvíce relevantní.

Předem děkujeme za vaši spolupráci 

Mše svatá na Svatém Antonínku

Římskokatolická farnost Ostrožská Nová Ves oznamuje, že v neděli 25. července bude v kostele sv. Václava v Ostrožské Nové Vsi slavena dopoledne jen jedna mše sv. - a to v 9 hod. a bude obětována za všechny živé a zemřelé Anny z farnosti. Odpoledne pak bude mše sv. u přítežitosti Světového dne prarodičů a seniorů a to v 15 hod. u sv. Antonínka v Blatnici. Je to naše pravidelná pouť farnosti na toto poutní místo. Můžete využít k přepravě autobus, který ve 14 hod. vyjede z autobusové zastávky v Chylicích a další zastávka bude u farního kostela.

Harmonogram postupu prací - Stavba I/55 Kunovice

12. 7. 2021

20. 7. 2021  Zahájení prací
– začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená levá polovina – překopy elektro, voda, EGD
– křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená pravá polovina – překopy kanalizace, elektro, plynovod 501.1.1
– ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena levá polovina – přeložka elektro, vybourání stávajících obrub a chodníků, odvodnění, pokládka nových obrub a chodníků