Oznámení

Dne 31. října 2018 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves. 

Pro volební období 2018 - 2022 byla zvolena uvolněnou starostkou obce Ing. Jaroslava Bedřichová a neuvolněnými místostarosty byli zvoleni Ing. Jaromír Lažek a Marek Jurásek. 

Rada obce bude pracovat ve složení: Ing. Jaroslava Bedřichová, Ing. Jaromír Lažek, Marek Jurásek, Ing. Miroslav Kosík a Ing. Martin Tischer. 

Kontejner na bioodpad ze zahrad

Před sběrný dvůr a na hřiště v ulici Na Hrázi byl na základě požadavků občanů přistaven kontejner určený výhradně na bioodpad. Kontejner slouží na ukládání bioodpadu v době, kdy není otevřen sběrný dvůr. Nevhazujte do něj, prosím, větve ani komunální odpad. V případě nedodržení tohoto požadavku, bude služba ukládání bioodpadu mimo sběrný dvůr zrušena. Děkujeme za pochopení. 

Co je BIOODPAD?

Z domácností: