Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Archiv úřední desky

NázevPopisVyvěšenoSejmutoSoubor
MOV_ RO č.1/2024,10.07.202431.01.2025Stáhnout soubor
MOV_ RO č.1/2024,10.07.202431.01.2025Stáhnout soubor
MOV_Závěrečný účet vč. zprávy auditora 2023,10.07.202431.01.2025Stáhnout soubor
MOV_Závěrečný účet vč. zprávy auditora 2023,10.07.202431.01.2025Stáhnout soubor
MOV_Závěrečný účet vč. zprávy auditora 2023,10.07.202431.01.2025Stáhnout soubor
OOP. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,08.07.202423.07.2024Stáhnout soubor
OOP. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,08.07.202423.07.2024Stáhnout soubor
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,03.07.202417.07.2024Stáhnout soubor
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, ,Návrh Změny č. 1 ÚP Ostrožská Nová Ves ke společnému jednání28.06.202413.08.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška A3 ZÚR ZK - veřejné projednání,20.06.202430.07.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přijetí dětí do předškolního vzdělávání v MŠ Ostrožská Nová Ves,Mateřská škola v Ostrožské Nové Vsi - oznámení13.06.202427.06.2024Stáhnout soubor
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro podání námitek - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště s rozšířeným obvodem na k. ú. Ostrožská Nová Ves,11.06.202403.07.2024Stáhnout soubor
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2023,,Mikroregion Ostrožsko-Veselsko11.06.202431.07.2024Stáhnout soubor
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2023,,Mikroregion Ostrožsko-Veselsko11.06.202431.07.2024Stáhnout soubor
Informace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,Obec Ostrožská Nová Ves07.06.202420.06.2024Stáhnout soubor
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2024,21.05.202408.06.2024Stáhnout soubor
Ocenění pečujících osob Zlínského kraje,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí organizuje 8. ročník ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ pro rok 202415.05.202431.05.2024Stáhnout soubor
Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí,13.05.202408.06.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti,30.04.202431.05.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti,30.04.202431.05.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti,30.04.202431.05.2024Stáhnout soubor
Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti - vyhláška,č.j. Nc 2003/2024-11 30.04.202429.05.2024Stáhnout soubor
Dražební vyhláška,Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, č.j. 139 EX 11599/19-16630.04.202403.06.2024Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné,26.04.202427.05.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2024,,Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, č.j. KHSZL 13922/202425.04.202410.05.2024Stáhnout soubor
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Ostrožská Nová Ves pro volby do Evropského parlamentu,23.04.202410.06.2024Stáhnout soubor
Hromadný předpisný seznam čj. 610297/24/3300-11420-705412,15.04.202415.05.2024Stáhnout soubor
Zápis dětí do MŠ,12.04.202414.05.2024Stáhnout soubor
Zápis dětí do MŠ,12.04.202414.05.2024Stáhnout soubor
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,10.04.202426.04.2024Stáhnout soubor
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,10.04.202426.04.2024Stáhnout soubor
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,10.04.202426.04.2024Stáhnout soubor
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025,08.04.202413.05.2024Stáhnout soubor
Stanovení minimálního počtu členů komise Evropské volby 2024,08.04.202408.06.2024Stáhnout soubor
Záměr prodeje pozemku,Obec Ostrožská Nová Ves03.04.202418.04.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - oznámení, zahájení společného územního a stavebního řízení,Dopravní a energetický stavební úřad č.j. DESU/032/002212/2403.04.202419.04.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2024,,Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, č.j. KHSZL09963/202425.03.202410.04.2024Stáhnout soubor
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,,Obec Ostrožská Nová Ves15.03.202426.03.2024Stáhnout soubor
Zápis dětí do I. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves,,Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Zápisy se uskuteční 18. dubna 2023 prezenční formou.15.03.202416.04.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obec Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2023,Obec Ostrožská Nová Ves08.03.202425.03.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14. 3. 2024,22.02.202414.03.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 3. 2024,22.02.202409.03.2024Stáhnout soubor
Výroční zpráva o činnosti obce Ostrožská Nová Ves v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,,13.02.202428.02.2024Stáhnout soubor
Výzva - dřeviny v blízkosti silnic II. a III. třídy,12.02.202427.02.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 2. 2024,25.01.202409.02.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 2. 2024,25.01.202409.02.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 2. 2024,25.01.202409.02.2024Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.2.2024,25.01.202409.02.2024Stáhnout soubor
Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2024,24.01.202407.03.2024Stáhnout soubor
Potvrzení o opravě OZV obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,Provedení opravy u právního předpisu obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství15.01.202430.01.2024Stáhnout soubor
Potvrzení o opravě OZV obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,Provedení opravy u právního předpisu obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství15.01.202430.01.2024Stáhnout soubor
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,Obec Ostrožská Nová Ves12.01.202423.01.2024Stáhnout soubor
Schválený rozpočet pro rok 2024 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko,08.01.202431.01.2025Stáhnout soubor
Schválený rozpočet pro rok 2024 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko,08.01.202431.01.2025Stáhnout soubor
OOP, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na ulici Chylická v k.ú. a obci Ostrožská Nová Ves20.12.202305.01.2024Stáhnout soubor
Záměr směny části pozemku,20.12.202305.01.2024Stáhnout soubor
Cenové oznámení,změna ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 202415.12.202331.12.2024Stáhnout soubor
Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku z pobytu,15.12.202331.12.2023Stáhnout soubor
Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku ze psů,15.12.202331.12.2023Stáhnout soubor
Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky obce Ostrožská Nová Ves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,15.12.202331.12.2023Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu pro rok 2024 vč. střednědobého výhledu 2025 -2026 Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko,Mikroregion Ostrožsko - Veselsko05.12.202331.01.2024Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu pro rok 2024 vč. střednědobého výhledu 2025 -2026 Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko,Mikroregion Ostrožsko - Veselsko05.12.202331.01.2024Stáhnout soubor
Aukční vyhláška,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/7166/2023-BUHM/Kle29.11.202313.12.2023Stáhnout soubor
Oznámení o rozšíření infolinky k dani z nemovitých věcí,Finanční úřad pro Zlínský kraj, č. j. 1909286/23/3300-11530-705412 28.11.202331.01.2024Stáhnout soubor
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,Obec Ostrožská Nová Ves27.11.202307.12.2023Stáhnout soubor
OOP, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice,Úřad pro civilní letectví, Praha, č.j. 13288-23-701, sp. zn. 11/730/0051/LKKU/06/2322.11.202308.12.2023Stáhnout soubor
OOP, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice,Úřad pro civilní letectví, Praha, č.j. 13288-23-701, sp. zn. 11/730/0051/LKKU/06/2322.11.202308.12.2023Stáhnout soubor
OOP, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice,Úřad pro civilní letectví, Praha, č.j. 13288-23-701, sp. zn. 11/730/0051/LKKU/06/2322.11.202308.12.2023Stáhnout soubor
OOP, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice,Úřad pro civilní letectví, Praha, č.j. 13288-23-701, sp. zn. 11/730/0051/LKKU/06/2322.11.202308.12.2023Stáhnout soubor
OOP, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice,Úřad pro civilní letectví, Praha, č.j. 13288-23-701, sp. zn. 11/730/0051/LKKU/06/2322.11.202308.12.2023Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves do roku 2026,Obec Ostrožská Nová Ves21.11.202307.12.2023Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostrožská Nová Ves do roku 2026,Obec Ostrožská Nová Ves21.11.202307.12.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,Městský úřad Uherské Hradiště, č.j. MUUH-SŽP/110880/2023/ChyL14.11.202330.11.2023Stáhnout soubor
Varování před podvodnými SMS,Ministerstvo práce a sociálních věcí10.11.202327.11.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška, OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,Zlínský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 96907/202309.11.202327.11.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška, OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,Zlínský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 96907/202309.11.202327.11.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška, OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,Zlínský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 96907/202309.11.202327.11.2023Stáhnout soubor
Upozornění vlastníkům nemovitostí,Společnost EG.D. upozorňuje vlastníky nemovitostí na nichž se nachází elektrické vedení na povinnost ořezu dřevin v ochranném pásmu.07.11.202323.11.2023Stáhnout soubor
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 4/2023 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků,Městský úřad Uherské Hradiště, Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 4/2023 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků06.10.202322.10.2023Stáhnout soubor
Záměr pronájmu části pozemku,Obec Ostrožská Nová Ves27.09.202313.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/202322.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 10. 2023,EG.D. Odstávka č. 230453942 Vypnutá oblast: Čerpací stanice Shell (Ostrožská Nová Ves, Chylice, ul. Osvobození č. p. 268)21.09.202309.10.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - OOP- Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zóna s dopravním omezením - požadavek na zákaz stání na nákladišti,Městský úřad Uherské Hradiště, č.j. MUUH-SŽP/61775/2023/ZaplD Na základě podnětu Správy železnic, s. o. 11.09.202327.09.2023Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/5201/2023-BUHM/Šim.04.09.202301.01.2024Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/5201/2023-BUHM/Šim.04.09.202301.01.2024Stáhnout soubor
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,OÚ Ostrožská Nová Ves01.09.202312.09.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14. 9. 2023,EG.D.22.08.202314.09.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14. 9. 2023,EG.D.22.08.202314.09.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 9. 2023,EG.D. 18.08.202305.09.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 9. 2023,EG.D. 18.08.202305.09.2023Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/4659/2023-BUHM/Šim.10.08.202301.01.2024Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/4659/2023-BUHM/Šim.10.08.202301.01.2024Stáhnout soubor
Záměr pronájmu reklamní plochy - ČOV,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves 01.08.202316.08.2023Stáhnout soubor
Dražební vyhláška č. 1513-EDD/2023 o konání elektronické veřejné dražby dobrovolné,Dražební společnost Morava s.r.o.28.07.202330.08.2023Stáhnout soubor
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2023,Mikroregion Ostrožsko-Veselsko20.07.202331.01.2024Stáhnout soubor
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2023,Mikroregion Ostrožsko-Veselsko20.07.202331.01.2024Stáhnout soubor
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2022,Mikroregion Ostrožsko-Veselsko20.07.202331.07.2024Stáhnout soubor
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2022,Mikroregion Ostrožsko-Veselsko20.07.202331.07.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,Městský úřad Uherské Hradiště, č. j. MUUH-SŽP/71297/2023/ZaplD sp. zn. 9708/202320.07.202307.08.2023Stáhnout soubor
Oznámení záměru pronájmu,13.07.202331.07.2023Stáhnout soubor
Informace o nepřetržité výluce a zavedení náhradní autobusové přepravy v úseku Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště v termínu od středy 26. července do pátku 8. září 2023,Integrovaná doprava Zlínského kraje11.07.202327.07.2023Stáhnout soubor
Informace o nepřetržité výluce a zavedení náhradní autobusové přepravy v úseku Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště v termínu od středy 26. července do pátku 8. září 2023,Integrovaná doprava Zlínského kraje11.07.202327.07.2023Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Nivky, Mírová, Nová,Městský úřad Uherské Hradiště, č.j. MUUH-SŽP/64667/2023/ZaplD, sp.zn. 10052/202310.07.202326.07.2023Stáhnout soubor
Usnesení o vydání dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovitotých věcí dne 13. 7. 2023,Exekutorský úřad Praha 6, č.j. 180 DD 40/23-527.06.202313.07.2023Stáhnout soubor
Oznámení záměru pronájmu,20.06.202307.07.2023Stáhnout soubor
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu 2022,Mikroregion Ostrožsko - Veselsko15.06.202331.07.2023Stáhnout soubor
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu 2022,Mikroregion Ostrožsko - Veselsko15.06.202331.07.2023Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Chaloupky, v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves,Městský úřad Uherské Hradiště, č. j. MUUH-SŽP/54823/2023/TomS sp. zn. 8709/202314.06.202330.06.2023Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Chaloupky, v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves,Městský úřad Uherské Hradiště, č. j. MUUH-SŽP/54823/2023/TomS sp. zn. 8709/202314.06.202330.06.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přijetí dětí do předškolního vzdělávání v MŠ Ostrožská Nová Ves,Mateřská škola v Ostrožské Nové Vsi - oznámení13.06.202327.06.2023Stáhnout soubor
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves - oznámení09.06.202320.06.2023Stáhnout soubor
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Chylice a v katastrálním území Ostrožská Nová Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 218786/2023/525103/He01.06.202301.12.2023Stáhnout soubor
Ocenění pečujících osob Zlínského kraje,Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí organizuje 7. ročník ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ pro rok 2023. 25.05.202312.06.2023Stáhnout soubor
Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby,Exekutorský úřad Přerov č.j. 203 Ex 46986/16-26218.05.202312.07.2023Stáhnout soubor
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2023 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na lesním hospodářském celku Buchlovice, zařizovací obvod UH, kód 603 801,MÚ Uherské Hradiště, č.j. MUUH-PO/48336/2023/TicM17.05.202302.06.2023Stáhnout soubor
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2023 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na lesním hospodářském celku Buchlovice, zařizovací obvod UH, kód 603 801,MÚ Uherské Hradiště, č.j. MUUH-PO/48336/2023/TicM17.05.202302.06.2023Stáhnout soubor
Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2023,09.05.202302.06.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22. 5. 2023,EG.D. Vypnutá oblast: ul. nebo jejich části: Záhumení, Hřbitovní, Lhotská, Školní05.05.202322.05.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22. 5. 2023,EG.D. Vypnutá oblast: ul. nebo jejich části: Záhumení, Hřbitovní, Lhotská, Školní05.05.202322.05.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2023,Krajská hygienická stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 10411/2023 sp. zn. KHSZL07547/2023/2.10.6/HOK/ZL/JAV-0328.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2022,Oznámení - Obecní úřad Ostrožská Nová Ves28.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2022,Oznámení - Obecní úřad Ostrožská Nová Ves28.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: na ul. Hřbitovní v obci Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy sp. zn. MUUH-SŽP/33136/2023/ChyL26.04.202312.05.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023,Finanční úřad pro Zlínský kraj, č.j. 744754/23/3300-11530-70541225.04.202325.05.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023,Finanční úřad pro Zlínský kraj, č.j. 744754/23/3300-11530-70541225.04.202325.05.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023,Finanční úřad pro Zlínský kraj, č.j. 744754/23/3300-11530-70541225.04.202325.05.2023Stáhnout soubor
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves - oznámení14.04.202325.04.2023Stáhnout soubor
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024,13.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024,13.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024,13.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024,13.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Hromadný předpisný seznam: Daň z nemovitých věcí na rok 2023,Finanční úřad pro Zlínský kraj , VV - Hromadný předpisný seznam č. j. 663835/23/3300-11530-705412 13.04.202315.05.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Návrh závěrečného účtu za rok 2022,Obecní úřad Ostrožská Nová Ves06.04.202326.04.2023Stáhnout soubor
Usnesení o odročení dražebního jednání,Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha č.j. 203 Ex 46986/16-22905.04.202321.04.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2023,Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, č.j. KHSZL07547/202329.03.202314.04.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/55 v termínu 5. 4. 2023 ,Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 28838/2023, sp. zn. KUSP 22010/2023DOP/PN.23.03.202311.04.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/55 v termínu 5. 4. 2023 ,Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUZL 28838/2023, sp. zn. KUSP 22010/2023DOP/PN.23.03.202311.04.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 4. 2023,16.03.202305.04.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 4. 2023,16.03.202305.04.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 4. 2023,16.03.202305.04.2023Stáhnout soubor
Zápis dětí do I. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves,Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. Zápisy se uskuteční 18. dubna 2023 prezenční formou.15.03.202318.04.2023Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodníku u čp. 198, 187 v Ostr. Nové Vsi,MÚ UH, č.j. MUUH-SŽP/23067/2023/ZaplD Spis/4516/202313.03.202329.03.2023Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodníku u čp. 198, 187 v Ostr. Nové Vsi,MÚ UH, č.j. MUUH-SŽP/23067/2023/ZaplD Spis/4516/202313.03.202329.03.2023Stáhnout soubor
Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2023,09.03.202331.03.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 3. 2023,EG.D. 27.02.202313.03.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 3. 2023,EG.D. 27.02.202313.03.2023Stáhnout soubor
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,23.02.202307.03.2023Stáhnout soubor
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba,Exekutorský úřad Přerov č.j. 203 Ex 46986/16-18723.02.202305.04.2023Stáhnout soubor
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba,Exekutorský úřad Přerov č. j. 203 Ex 46986/16-18723.02.202323.02.2023Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,ÚZSVM č.j. UZSVM/BUH/1271/2023-BUHM/Šim. 22.02.202310.08.2023Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,ÚZSVM č.j. UZSVM/BUH/1271/2023-BUHM/Šim. 22.02.202310.08.2023Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,ÚZSVM č.j. UZSVM/BUH/1271/2023-BUHM/Šim. 22.02.202310.08.2023Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí,ÚZSVM č.j. UZSVM/BUH/1271/2023-BUHM/Šim. 22.02.202310.08.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 3. 2023,EG.D.22.02.202308.03.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 3. 2023,EG.D.22.02.202308.03.2023Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 3. 2023,EG.D.22.02.202308.03.2023Stáhnout soubor
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště s rozšířeným obvodem na k. ú. Ostrožská Nová Ves v období březen až květen 2023,Státní pozemkový úřad SPU 067084/2023 č.j. 2RP4434/2013-525203/02 21.02.202309.03.2023Stáhnout soubor
Upozornění - údržba vegetace - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji,Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.20.02.202308.03.2023Stáhnout soubor
Pověření (dodatečné) ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves,SPU 061187/2023 sp. zn. SP11777/2019-525203/116.02.202306.03.2023Stáhnout soubor
Pověření (dodatečné) ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice,SPU 061425/2023 Sp. zn. 2RP 10069/2018-525203/116.02.202306.03.2023Stáhnout soubor
Záměr pronájmu nebytových (skladovacích) prostor,27.01.202313.02.2023Stáhnout soubor
Výroční zpráva o činnosti obce Ostrožská Nová Ves v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,24.01.202309.02.2023Stáhnout soubor
Záměr prodeje části pozemku,18.01.202303.02.2023Stáhnout soubor
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR,18.01.202328.01.2023Stáhnout soubor
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště do části k. ú. Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška sp.zn. 2RP4434/2013-525203/0210.01.202326.01.2023Stáhnout soubor
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště do části k. ú. Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška sp.zn. 2RP4434/2013-525203/0210.01.202326.01.2023Stáhnout soubor
Dražební vyhláška - elektronická dražba,05.01.202314.02.2023Stáhnout soubor
Upravený rozpočet pro rok 2022 Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko,04.01.202331.01.2023Stáhnout soubor
Schválený rozpočet pro rok 2023 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko,04.01.202331.01.2024Stáhnout soubor
Schválený rozpočet pro rok 2023 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko,04.01.202331.01.2024Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z VB dle odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. ,Státní pozemkový úřad, sp.zn. 2RP10069/2018-525203/5 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice 30.12.202230.12.2023Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z VB dle odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.,Státní pozemkový úřad, sp.zn. SP11777/2019-525203/4 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves30.12.202230.12.2023Stáhnout soubor
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR,28.12.202228.01.2023Stáhnout soubor
Cenové oznámení vodné, stočné pro rok 2023,21.12.202206.01.2023Stáhnout soubor
Cenové oznámení vodné, stočné pro rok 2023,21.12.202206.01.2023Stáhnout soubor
Zrušení dražebního jednání,El. dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j. 122 EX 177/119-48 ze dne 15. 11. 2022 na úterý 20. 12. 2022 v 10:00 hod. se zrušuje.19.12.202221.12.2022Stáhnout soubor
TEST - odstranit,15.12.202216.12.2022Stáhnout soubor
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR,15.12.202202.01.2023Stáhnout soubor
PTAČÍ CHŘIPKA - MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,Nařízení Státní veterinární správy, ve kterém se nařizují mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky, s účinností od 13. 12. 2022.14.12.202230.12.2022Stáhnout soubor
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves,09.12.202227.12.2022Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu pro rok 2023 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko,05.12.202220.01.2023Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu pro rok 2023 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko,05.12.202220.01.2023Stáhnout soubor
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,02.12.202213.12.2022Stáhnout soubor
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Ostrožská Nová Ves,01.12.202228.01.2023Stáhnout soubor
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Ostrožská Nová Ves,29.11.202201.12.2022Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu do roku 2025,28.11.202213.12.2022Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu do roku 2025,28.11.202213.12.2022Stáhnout soubor
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice,SPU 390806/202225.11.202212.12.2022Stáhnout soubor
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Chylice a v k. ú. Ostrožská Nová Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,SPU 434346/2022/525103/Nov23.11.202223.05.2023Stáhnout soubor
Stavební záměr - společné stavební povolení - Ostr. Nová Ves, MK Květná, Zahradní a Mírová,Městský úřad Uherské Hradiště, č.j. MUUH-SŽP/73180/2022/ZaplD21.11.202207.12.2022Stáhnout soubor
Dražební vyhláška - elektronická dražba,č.j. 122 EX 177/19-4816.11.202220.12.2022Stáhnout soubor
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí,14.11.202228.01.2023Stáhnout soubor
EG. D. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin,EG. D.09.11.202231.12.2022Stáhnout soubor
EG. D. - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin,EG. D.09.11.202231.12.2022Stáhnout soubor
Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy,Č.j.: MZE-59640/2022-1621204.11.202231.12.2023Stáhnout soubor
Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy,Č.j.: MZE-59640/2022-1621204.11.202231.12.2023Stáhnout soubor
Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy,Č.j.: MZE-59640/2022-1621204.11.202231.12.2023Stáhnout soubor
Záměr o výpůjčce části nemovité věci v k. ú. Ostrožská Nová Ves,02.11.202218.11.2022Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,01.11.202216.11.2022Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,01.11.202216.11.2022Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,01.11.202216.11.2022Stáhnout soubor
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves,25.10.202203.11.2022Stáhnout soubor
Oznámení o zahájení řízení společného územního a stavebního řízení,Městský úřad Uherské Hradiště17.10.202202.11.2022Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,Oznámení - EG.D., a.s.04.10.202221.10.2022Stáhnout soubor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,Oznámení - EG.D., a.s.04.10.202221.10.2022Stáhnout soubor
Rozhodnutí o omezení vlastnického práva VŘ 11/2022,Veřejná vyhláška - Městský úřad Uherské Hradiště29.09.202215.10.2022Stáhnout soubor
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce,Oznámení - Český statistický úřad24.09.202231.10.2022Stáhnout soubor
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám,Oznámení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových29.08.202231.12.2024Stáhnout soubor
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám,Oznámení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových29.08.202231.12.2024Stáhnout soubor
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám,Oznámení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových29.08.202231.12.2024Stáhnout soubor
PAHOP je nemocnice doma,Oznámení - PAHOP22.08.202231.12.2022Stáhnout soubor
MOV_Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021,Veřejná vyhláška - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko20.07.202231.07.2023Stáhnout soubor
MOV_Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021,Veřejná vyhláška - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko20.07.202231.07.2023Stáhnout soubor
MOV_Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021,Veřejná vyhláška - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko20.07.202231.07.2023Stáhnout soubor
Přihlášení oprávněné osoby,Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro Zlínský kraj14.06.202214.06.2023Stáhnout soubor
Přihlášení oprávněné osoby,Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro Zlínský kraj14.06.202214.06.2023Stáhnout soubor
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Chylice a v k. ú. O.N.Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle z.č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,Oznámení - Státní pozemkový úřad01.06.202201.12.2022Stáhnout soubor
Přihlášení oprávněné osoby,Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro Zlínský kraj11.01.202211.01.2023Stáhnout soubor
Schválený rozpočet Mikroregion Ostrožsko-Veselsko,Oznámení - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko17.12.202131.12.2022Stáhnout soubor
Schválený rozpočet Mikroregion Ostrožsko-Veselsko,Oznámení - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko17.12.202131.12.2022Stáhnout soubor
Schválený rozpočet Mikroregion Ostrožsko-Veselsko,Oznámení - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko17.12.202131.12.2022Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - lesní porost, kůrovcová kalamita,Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství17.09.202131.12.2022Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - lesní porost, kůrovcová kalamita,Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství17.09.202131.12.2022Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - lesní porost, kůrovcová kalamita,Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství17.09.202131.12.2022Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves,Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína28.01.202115.02.2024Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec,Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství10.12.201931.12.2022Stáhnout soubor