Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Investiční akce 2022

Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2022

AkceTermín  zahájení
(předpokládaný termín)
Termín ukončení
(předpokládaný termín)
Stav
Celková cena/

z toho hrazeno
z obecního rozpočtu/
dotace
Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní, Květná, Mírová , Sadovábřezen 2022březen 2022dokončeno3 797 400 Kč
0 Kč
0 Kč
Rekonstrukce cyklostezky Ostrožská Nová Ves – Uh. Ostrohduben  2022červenec 2022dokončeno7 260 128 Kč*
1805 112 Kč ONVes
570 035 Kč Uh. Ostroh
4 884 981 Kč
 Dotace MMR- IRO
Rekonstrukce MK
ul.  Zahradní, Květná , Mírová
květen 2022říjen 2022dokončeno15 110 315 Kč
0 Kč
0 Kč
Rozšíření hřbitova – urnová částkvěten 2022září 2022dokončeno1 934 003 Kč
0  Kč
0 Kč
Fotovoltaický systém pro čističku odpadních vodčervenec 2022září 2022
dokončeno
455 000 Kč
0 Kč
0 Kč
Prodloužení  kanalizace U Rájesrpen 2022září 2022dokončeno847 803 Kč
Rekonstrukce chodníku ul. Kunovskásrpen 2022září 2022dokončeno1 498 929 Kč*
Rekonstrukce  technologie ČS GOLFsrpen 2022září 2022dokončeno669 500 Kč
Oprava a výstavba MK v ul. Krajinysrpen 2022červenec 2023realizuje se7 132 498 Kč*
VO Mírová, Květná,
Sadová
říjen 2022listopad 2022dokončeno1 704 275 Kč
Nákup 2 ks elektrovozidellistopad 2022listopad 2022dodáno1 070 850 Kč
670 850 Kč
400 000 Kč dotace

*       vysoutěžená, předpokládaná cena dle cenové nabídky

**    předpokládaná cena

Soubor:

Protokol o hodnocení a posouzení nabídek – Rekonstrukce ul. Květná, Zahradní a Mírová v ONV
Zpráva o hodnocení nabídek – Cyklostezka Uh. Ostroh – ONV
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – ONV, ul. Mírová, Zahradní, Květná, Sadová – oprava potrubí bezvýkopovou metodou
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – ONV, ul. U Ráje, prodloužení kanalizace – I. etapa
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – Rekonstrukce ČS GOLF
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – Rozšíření hřbitova – urnová část
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na VZ – Rekonstrukce chodníku v obci ONV, ul. Kunovská