Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Investiční akce 2022

Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2022

AkceTermín  zahájení
(předpokládaný termín)
Termín ukončení
(předpokládaný termín)
Stav
Celková cena/

z toho hrazeno
z obecního rozpočtu/
dotace
Rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní, Květná, Mírová , Sadovábřezen 2022březen 2022dokončeno3 797 400 Kč
0 Kč
0 Kč
Rekonstrukce cyklostezky Ostrožská Nová Ves – Uh. Ostrohduben  2022červenec 2022realizuje se7 260 128 Kč*
1805 112 Kč ONVes
570 035 Kč Uh. Ostroh
4 884 981 Kč
 Dotace MMR- IRO
Rekonstrukce MK
ul.  Zahradní, Květná , Mírová
květen 2022říjen 2022realizuje se17 519 411 Kč*
0 Kč
0 Kč
Požádáno o dotaci MMR
Rozšíření hřbitova – urnová částkvěten 2022srpen 2022realizuje se1 726 475 Kč *
0  Kč
0 Kč
Fotovoltaický systém pro čističku odpadních vodčervenec 2022září 2022
připraveno
k realizaci
455 000 Kč*
0 Kč
0 Kč
Prodloužení  kanalizace U Ráječerven 2022srpen 2022připraveno
k realizaci
847 803 Kč*
Rekonstrukce chodníku ul. Kunovskáčervenec 2022září 2022připraveno
k realizaci
1 498 929 Kč*
Rekonstrukce  technologie ČS GOLFsrpen 2022září 2022připraveno
k realizaci
669 500 Kč*
Oprava a výstavba MK v ul. Krajinysrpen 2022říjen 2022probíhá VŘ7 196 000 Kč**

*       vysoutěžená, předpokládaná cena dle cenové nabídky

**    předpokládaná cena

Soubor:

Protokol o hodnocení a posouzení nabídek – Rekonstrukce ul. Květná, Zahradní a Mírová v ONV
Zpráva o hodnocení nabídek – Cyklostezka Uh. Ostroh – ONV
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – ONV, ul. Mírová, Zahradní, Květná, Sadová – oprava potrubí bezvýkopovou metodou
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – ONV, ul. U Ráje, prodloužení kanalizace – I. etapa
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – Rekonstrukce ČS GOLF
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek – Rozšíření hřbitova – urnová část
Zpráva o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na VZ – Rekonstrukce chodníku v obci ONV, ul. Kunovská