Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rozcestník sociálních dávek

Rozcestník sociálních dávek

Sociální dávky v České republice jsou financovány ze systému sociálního a nemocenského pojištění nebo ze státního rozpočtu prostřednictvím dávek státní sociální podpory a sociální pomoci.

Nepojistné dávky

Dávky státní sociální podpory

(Porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, pohřebné)

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uherském Hradišti, Oddělení státní sociální podpory, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 287. Bezbariérový přístup.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

(Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uherském Hradišti, Oddělení hmotné nouze, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 280. Bezbariérový přístup.

Dávky pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

(Příspěvek na péči)

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uherském Hradišti, Oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 295. Bezbariérový přístup.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

(Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku)

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Uherském Hradišti, Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 341. Bezbariérový přístup.

Dávky pěstounské péče

(Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče)

Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce v ČR v Uherském Hradišti, Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče, Svatováclavská 568. Tel.: 950 170 287. Bezbariérový přístup.

Pojistné sociální dávky

Dávky v nezaměstnanosti

  1. Podpora v nezaměstnanosti
  2. Podpora při rekvalifikaci

Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce ČR v Uherském Hradišti, Na Morávce 1215. Podmínkou je být evidován jako uchazeč o zaměstnání. Tel.: 950 170 211. Bezbariérový přístup.

Dávky nemocenského pojištění

  1. Nemocenské
  2. Peněžitá pomoc v mateřství
  3. Ošetřovné
  4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Dávky důchodového pojištění

  1. Starobní důchod
  2. Invalidní důchod
  3. Vdovský a vdovecký důchod
  4. Sirotčí důchod

Žádost o dávky nemocenského a důchodového pojištění se podává u Okresní správy sociálního zabezpečení v Uherském Hradišti, Stojanova 484. Tel.: 572 539 100. Bezbariérový přístup

BLIŽŠÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH, PODMÍNKÁCH JEJICH NÁROKU VČETNĚ TOHO, CO JE NUTNÉ K JEJICH VYŘÍZENÍ DOLOŽIT, POMOC S VYPLNĚNÍM FORMULÁŘŮ, V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH I DOPROVOD K JEDNÁNÍ NA ÚŘAD POSKYTNE ROVNĚŽ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V UHERSKÉM OSTROHU, ZÁMECKÁ 24. TEL.: 572 430 527, KANC. č. 219.

Soubory ke stažení:
Ceník Včelka Staré Město
Dost Včelka Staré Město
Centrum duševního zdraví