Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska

Dokumenty úřední desky

Název Popis Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor

Záměr pronájmu části pozemku

Obec Ostrožská Nová Ves

27.09.2023

10:17

13.10.2023

00:00

zamer_pronajmu_casti_pozemku_171

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 10. 2023

EG.D. Odstávka č. 230453942 Vypnutá oblast: Čerpací stanice Shell (Ostrožská Nová Ves, Chylice, ul. Osvobození č. p. 268)

21.09.2023

11:38

09.10.2023

00:00

priloha_1243876304_0_eon_oznameni_(1)

Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, č.j. KUZL 82206/2023

21.09.2023

11:23

09.10.2023

00:00

priloha_1244731640_7_zk_23_1248_imos_brno_a_s_silnice_i55_ostrozska_nova_ves_uhersky_ostroh_objizdna_trasa_opravena_dle_di_uh
priloha_1244731640_6_zk_23_1248_imos_brno_a_s_silnice_i55_ostrozska_nova_ves_uhersky_ostroh_iv_etapa
priloha_1244731640_5_zk_23_1248_imos_brno_a_s_silnice_i55_ostrozska_nova_ves_uhersky_ostroh_iii_etapa
priloha_1244731640_4_zk_23_1248_imos_brno_a_s_silnice_i55_ostrozska_nova_ves_uhersky_ostroh_ii_etapa
priloha_1244731640_3_zk_23_1248_imos_brno_a_s_silnice_i55_ostrozska_nova_ves_uhersky_ostroh_i_etapa
priloha_1244731640_2_zk_23_1248_imos_brno_a_s_silnice_i55_ostrozska_nova_ves_uhersky_ostroh_dokonceny_usek_bez_vdz
priloha_1244731640_1_technicka_zprava
priloha_1244731640_0_oop_i55_ostrozska_nova_ves,uhersky_ostroh_kusp_80889_2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/5201/2023-BUHM/Šim.

04.09.2023

16:12

01.01.2024

00:00

priloha_1236795709_3_ostrozska_nova_ves_(1)
priloha_1236795709_2_chylice_(1)

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/BUH/4659/2023-BUHM/Šim.

10.08.2023

15:15

01.01.2024

00:00

priloha_1224670605_3_ostrozska_nova_ves
priloha_1224670605_2_chylice

Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2023

Mikroregion Ostrožsko-Veselsko

20.07.2023

13:22

31.01.2024

00:00

mov_oznameni_o_zverejneni_rozpoctoveho_opatreni_1_2023
mov_rozpoctove_opatreni_1_2023

Mikroregion Ostrožsko-Veselsko: Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2022

Mikroregion Ostrožsko-Veselsko

20.07.2023

13:10

31.07.2024

00:00

mov_zaverecny_ucet_2022
mov_oznameni_o_zverejneni_zaverecneho_uctu_2022

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Chylice a v katastrálním území Ostrožská Nová Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 218786/2023/525103/He

01.06.2023

13:22

01.12.2023

00:00

informace_o_zajmu_spu_odkoupit_pozemky_v_k.u._chylice_i_v_k.u._onv

Schválený rozpočet pro rok 2023 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko

04.01.2023

16:18

31.01.2024

00:00

mov_schvaleny_rozpocet_2023
mov_schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_2025

Veřejná vyhláška - výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z VB dle odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Státní pozemkový úřad, sp.zn. 2RP10069/2018-525203/5 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice

30.12.2022

09:22

30.12.2023

00:00

priloha_1116465572_1_vyzva_nedostatecne_identifikovanym_opravnenym_osobam_z_vecnych_bremen_(1)

Veřejná vyhláška - výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z VB dle odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Státní pozemkový úřad, sp.zn. SP11777/2019-525203/4 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves

30.12.2022

09:20

30.12.2023

00:00

priloha_1116465498_1_vyzva_nedostatecne_identifikovanym_opravnenym_osobam_z_vecnych_bremen_(2)

Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Č.j.: MZE-59640/2022-16212

04.11.2022

14:30

31.12.2023

00:00

priloha_1100896599_2_oop_vii_priloha_c._1_(3)
priloha_1100896599_1_rozdelovnik_(2)
priloha_1100896599_0_mze-59640_2022-16212_(1)

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Oznámení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

29.08.2022

18:03

31.12.2024

00:00

priloha_1076062723_0_cj_-_uzsvm_buh_3942_2022-buhm
priloha_1076062723_1_chylice
priloha_1076062723_2_ostrozska_nova_ves

Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína

28.01.2021

18:43

15.02.2024

00:00

priloha_c._6_-_situace_kostelany_klad_listu_30
priloha_c._7_-_situace_kvacice_31
priloha_c._8_-_situace_kvacice_klad_listu_32
priloha_c._5_-_situace_kostelany_29
priloha_c._4_-_situace_chylice_klad_listu_28
priloha_c._3_-_situace_chylice_27
priloha_c._2_-_prehledna_situace_opvz_ostrozska_nova_ves_26
priloha_c._1_-_souradnice_opvz_ostrozska_nova_ves_25
priloha_866897701_0_oop_ostrozska_nova_ves_28-01-2021
oop_ostrozska_nova_ves_28-01-2021
priloha_c._9_-_situace_ostrozska_nova_ves_33
priloha_c._10_-_situace_ostrozska_nova_ves_klad_listu_34