Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska

Dokumenty úřední desky

Název Popis Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 4. 2023

16.03.2023

07:57

05.04.2023

00:00

priloha_1160391064_2_eon_oznameni_(1)
priloha_1160391064_1_untitled_(1)
priloha_1160391064_0_230119372_seznam_om_(1)

Zápis dětí do I. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. Zápisy se uskuteční 18. dubna 2023 prezenční formou.

15.03.2023

10:32

18.04.2023

00:00

zapis_deti_do_i._tridy_zs_onv

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodníku u čp. 198, 187 v Ostr. Nové Vsi

MÚ UH, č.j. MUUH-SŽP/23067/2023/ZaplD Spis/4516/2023

13.03.2023

15:38

29.03.2023

00:00

priloha_1158620400_1_szdz_-_z02023dz_(3)
priloha_1158620400_0_23067-2023_oop_prechodna_o.n.ves_sloup_nn_(3)

Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2023

09.03.2023

09:48

31.03.2023

00:00

vyberove_rizeni_fond_bydleni_2023_u.d

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Exekutorský úřad Přerov č.j. 203 Ex 46986/16-187

23.02.2023

10:28

19.04.2023

00:00

usneseni_o_narizeni_drazebniho_jednani_-_elektronicka_drazba_(2)

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

ÚZSVM č.j. UZSVM/BUH/1271/2023-BUHM/Šim.

22.02.2023

13:38

01.01.2024

00:00

priloha_1147723815_3_ostrozska_nova_ves_(3)
priloha_1147723815_2_chylice_(3)
priloha_1147723815_1_brozura_-_nedostatecne_identifikovani_vlastnici_2022_(3)
priloha_1147723815_0_cj_-_uzsvm_buh_1271_2023-buhm(1)_(3)

Schválený rozpočet pro rok 2023 vč. střednědobého výhledu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko

04.01.2023

16:18

31.01.2024

00:00

mov_schvaleny_rozpocet_2023
mov_schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_2025

Veřejná vyhláška - výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z VB dle odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Státní pozemkový úřad, sp.zn. 2RP10069/2018-525203/5 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice

30.12.2022

09:22

30.12.2023

00:00

priloha_1116465572_1_vyzva_nedostatecne_identifikovanym_opravnenym_osobam_z_vecnych_bremen_(1)

Veřejná vyhláška - výzva nedostatečně identifikovaným oprávněným osobám z VB dle odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Státní pozemkový úřad, sp.zn. SP11777/2019-525203/4 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves

30.12.2022

09:20

30.12.2023

00:00

priloha_1116465498_1_vyzva_nedostatecne_identifikovanym_opravnenym_osobam_z_vecnych_bremen_(2)

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Chylice a v k. ú. Ostrožská Nová Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SPU 434346/2022/525103/Nov

23.11.2022

13:46

23.05.2023

00:00

priloha_1107803615_0_ostrozska_nova_ves_informace_o_odkupu_pozemku_pro_spu_(1)

Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Č.j.: MZE-59640/2022-16212

04.11.2022

14:30

31.12.2023

00:00

priloha_1100896599_2_oop_vii_priloha_c._1_(3)
priloha_1100896599_1_rozdelovnik_(2)
priloha_1100896599_0_mze-59640_2022-16212_(1)

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Oznámení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

29.08.2022

18:03

31.12.2024

00:00

priloha_1076062723_0_cj_-_uzsvm_buh_3942_2022-buhm
priloha_1076062723_1_chylice
priloha_1076062723_2_ostrozska_nova_ves

MOV_Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021

Veřejná vyhláška - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko

20.07.2022

18:07

31.07.2023

00:00

mov_oznameni_o_zverejneni_zaverecneho_uctu_2021
mov_zaverecny_ucet_2021
mov_zprava_auditora_2021

Přihlášení oprávněné osoby

Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro Zlínský kraj

14.06.2022

18:13

14.06.2023

00:00

ver._vyhlaska_-_prihlaseni_opravnene_osoby_13

Přihlášení oprávněné osoby

Veřejná vyhláška - Katastrální úřad pro Zlínský kraj

14.06.2022

18:12

14.06.2023

00:00

verejna_vyhlaska_-_prihlaseni_opravnene_osoby_12

Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

Veřejná vyhláška - Magistrát města Zlína

28.01.2021

18:43

15.02.2024

00:00

priloha_c._6_-_situace_kostelany_klad_listu_30
priloha_c._7_-_situace_kvacice_31
priloha_c._8_-_situace_kvacice_klad_listu_32
priloha_c._5_-_situace_kostelany_29
priloha_c._4_-_situace_chylice_klad_listu_28
priloha_c._3_-_situace_chylice_27
priloha_c._2_-_prehledna_situace_opvz_ostrozska_nova_ves_26
priloha_c._1_-_souradnice_opvz_ostrozska_nova_ves_25
priloha_866897701_0_oop_ostrozska_nova_ves_28-01-2021
oop_ostrozska_nova_ves_28-01-2021
priloha_c._9_-_situace_ostrozska_nova_ves_33
priloha_c._10_-_situace_ostrozska_nova_ves_klad_listu_34