Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Folklorní soubor Novovešťan

Folklorní soubor Novovešťan

vznikl 21.10. 2004 a skládá se ze čtyř souborů:

  • dětský folklorní soubor Pomněnka (vedou Michaela Jurásková a Ing. Jaroslava Bedřichová)
  • dětský soubor Včelínek (vedou Barbora Horsáková a Marie Kučerová) 
  • taneční skupina Novoveská hodová chasa
  • Ženský pěvecký sbor Denica  (vede Mgr. Anna Řezáčová)
  • Mužský pěvecký sbor   Krasavci (vede  Ing. Jaromír Lažek)
  • Cimbálová muzika novoveská Banda (vede Pavel Jurásek)

Novovešťan každoročně pořádá akce společné (fašank s pochováváním basy, hody, popřípadě Betlém), společně se účastníme Slavnosti vína v Uherském Hradišti, ale jednotlivé sbory mají i své vlastní akce (Burza krojů a jejich součástí, Zpívání v lázních, Zpívání pod vánočním stromem). Každý sbor se účastní různých akcí v blízkém i vzdálenějším okolí (Ostr. Lhota, Hluk, Blatnice, Čejč, Čejkovice, Vlčnov a další).

Všude ukazujeme krásu našich krojů, zvyků a písniček. Ostrožská Nová Ves se má čím chlubit.

 Těšíme se, že se na nás přijdete podívat a poslechnout si pěkné písničky.

Dětský soubor Pomněnka

Taneční skupina školáků, která vystupuje s dětským pásmem tanců regionu. Doprovází novoveská cimbálová muzika Banda.

Dnes celkem 22 dětských členů do 15-ti let, založení bylo v roce 1998  jako jedna ze složek folklorního souboru Novovešťan. U zrodu stála bývalá ředitelka mateřské školy paní Zdena Červenáková.  

Organizační vedoucí Jaroslava Bedřichová a umělecká vedoucí je Michaela Jurásková.

Kontakt:
Vedoucí:

Ing.Jaroslava Bedřichová

Lhotská 245

687 22 Ostrožská Nová Ves

Tel.:  777598151

E-mail: bedrichova.jarka@seznam.cz

Dětský soubor Včelínek

Dětský soubor Včelínek vznikl v únoru 2014 při FS Novovešťan v obci Ostrožská Nová Ves.

Jeho zakladatelkami jsou Barbora Horsáková (Jakubcová) a Lenka Zachová (Rechtigová), která je také vedoucí souboru (náměty, choreografie, nácvik..). Holky patřily v roce 2004 do taneční složky zakládající právě FS Novovešťan, a jelikož už téměř všichni původní tanečníci mají rodiny a měli vizi přenést lásku k tanci a lidovým písním i na (nejen) své děti, byl založen tento písní, básní a tanců plný kroužek.

Pásma mohou být sestavována na pevných základech vynikajícího hudebním doprovodu a to díky podpoře Zuzky Píšťkové (doprovod pásma Pasáčci, Včelař) a Marka Mikošky (Vánočné koncert, pásmo Jarní).

Přestože je soubor teprve „v kolébce“, děti již předvedly, co se naučily a s pásmem Pasáčci sklidily na folklorní akci Rok na dědině nemalý úspěch. Potlesk také ukončil jejich vystoupení s koledami při Adventním zpívání 2014. Od té doby se rádi, a myslím že i často, předvádějí na různých akcích – viz Kalendář.

Důležité je také vysvětlit, kde se vzal název „Včelínek“ – základ byla představa Ivoše Berky „aby to tam bzučalo“, ale již po první zkoušce jsme se všichni shodli, že výstižnější název nemohl kroužek dostat: všechny děti jsou opravdu pilné jako včelky!

Rádi mezi sebe přivítáme nové tanečníky a tanečnice, neboť jsme toho názoru, že když si děti uvědomí krásu a folklorní bohatství Slovácka, nemůžou mít jiné než krásné dětství… O to už se my, minimálně ve středy, postaráme 😉

Kontakt:
Organizační vedoucí: Lenka Zachová

Tel.:  777 048 528

E-mail: len.zach@seznam.cz

Mužský pěvecký sbor Krasavci

Zástupci dolňácka, mikroregionu Ostrožsko. Název Krasavci vymysleli kamarádi ze súsední dědiny a že je to trefili to je vidět na první pohled.  

Dnes celkem 15 členů, založení bylo v únoru 2007  jako jedna ze složek folklorního souboru Novovešťan.

Sbor pořádá  při zahájení lázešké sezony v parku místních Sirnatých lázních Lázeňské zpívání a v září na Svatováclavské hody Hodové zpívání pod májú v Orlovně.

Za krátkou dobu působení se Krasavci zúčastnili setkání pěveckých sborů v Prušánkách, Vlčnově, Hluku, Vnorovech, Hroznové Lhotě,Javorníku a Vacenovicích. Dále  koseckých písní v Buchlovicích, sečení trávy v Ostrožské Lhotě a slavností vína v Uherském Hradišti. Rádi  zazpívají  také na společenských akcích doma i v blízkém okolí.

Organizační vedoucí je Jaromír Lažek a sbormistrem je David Pančík.

Při prezentaci písní svého regionu a také písní z Uherskohradišťska a okolí sbor spolupracuje s novoveskou cimbálovou muzikou Banda.

Kontakt:
Organizační vedoucí:Ing. Jaromír Lažek

Dolní 316

687 22 Ostrožská Nová Ves

Tel.:  602 760 701

E-mail: jaralazek@seznam.cz

Ženský pěvecký sbor Denica

Zástupci uheskohradišťska, mikroregionu Ostrožsko.  

Dnes celkem 15 členek, založení bylo v říjnu 2007  jako jedna ze složek folklorního souboru Novovešťan.

Sbor pořádá  burzu a zpívání .

Za krátkou dobu působení se zpěvačky zúčastnili setkání pěveckých sborů ve Vlčnově, Hluku, Vnorovech. Dále  slavností vína v Uherském Hradišti a vinařských dnů v Čejči. Rádi  zazpívají  také na společenských akcích doma i v blízkém okolí.

Organizační vedoucí je Anina Řezáčová a umělecká vedoucí Jana Miklíčková

Při prezentaci písní svého regionu a také písní z Uherskohradišťska a okolí sbor spolupracuje s novoveskou cimbálovou muzikou Banda.

Kontakt:
Organizační vedoucí: Mgr. Anna Řezáčová

Polní 823

687 22 Ostrožská Nová Ves

Tel.:  731 716 156

E-mail: anna.rezacova@centrum.cz

Cimbálová muzika novoveská Banda

Zástupci dolňácka, mikroregionu Ostrožsko.

Dnes celkem 6 členů, založení bylo v roce 2010 jako jedna ze složek folklorního souboru Novovešťan.

Organizační a umělecký vedoucí je Pavel Jurásek.

Kontakt:
Vedoucí:

Pavel Jurásek

Krajiny 259

687 22 Ostrožská Nová Ves

Tel.:  777616526

E-mail: jurasekpavel@email.cz

Novoveská hodová chasa

Sdružení folklórních nadšenců, které zajišťuje převážně hodová vystoupení.