Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Územní plán obce

Nový územní plán obce

Grafická část

Výkres základního členění území – I.1
Hlavní výkres – I.2
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – I.3
Koordinační výkres – II.1
Výkres dopravní a technické infrastruktury – II.2
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – II.3
Výkres širších vztahů – II.4
Výkres koncepce uspořádání krajiny – II.5

Územní studie „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku – Ostrožská jezera“

Cílem územní studie, kterou zpracovával Zlínský kraj bylo navrhnout koncepci budoucího uspořádání a využití území v širší oblasti Novoveských jezer po ukončení těžby štěrkopísku, dále stanovení podmínek rozvoje rekreace založené na zvýšené atraktivitě a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Uherského Hradiště po Uherský Ostroh při respektování limitů využití území, nastavení parametrů jednotlivých záměrů směřující k udržitelnému rozvoji celého území a přednostní ochranu vodního zdroje pitné vody regionálního významu.

Soubory ke stažení:
zemni-plan-textova-cast-II
zemní plán textová část I
ONV_ZOUUP_2015-2022_vyveseni