Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec 10/12/2019 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy - lesní porost, kůrovcová kalamita 17/09/2021 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Schválený rozpočet Mikroregion Ostrožsko-Veselsko 17/12/2021 31/12/2022 Oznámení Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
Přihlášení oprávněné osoby 11/01/2022 11/01/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech 24/01/2022 12/06/2022 Oznámení Český statistický úřad
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 18/02/2022 18/03/2023 Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v k. ú. Ostrožská N. V. 02/03/2022 31/05/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v k. ú. Chylice 02/03/2022 31/05/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad
Hromadný předpisný seznam: Daň z nemovitých věcí na rok 2022 26/04/2022 26/05/2022 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Zlínský kraj
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13/05/2022 30/05/2022 Oznámení EG.D., a.s.
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 13/05/2022 29/05/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Záměr prodeje části pozemku 16/05/2022 01/06/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 17/05/2022 02/06/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení záměr pronájmu 17/05/2022 02/06/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení záměr pronájmu 17/05/2022 02/06/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" ul. Květná, Zahradní, Mírová v Ostrožské Nové Vsi 18/05/2022 03/06/2022 Oznámení Městský úřad Uherské Hradiště
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 18/05/2022 03/06/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves