Verze pro tisk
Vyvěšeno: 
20/04/2016
Sejmuto: 
10/05/2016
Typ: 
Oznámení
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves

Obec Ostrožská Nová Ves oznamuje záměr prodeje pozemků parc. č.5093/17 v k. ú. Ostr. Nová Ves o výměře 24 m2 a parc. č. 5093/18 v k. ú. Ostr. Nová Ves o výměře 24 m2 dle zákresu v katastrální mapě.

Příloha: