Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec 10/12/2019 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves 28/01/2021 15/02/2024 Veřejná vyhláška Magistrát města Zlína
Opatření obecné povahy - lesní porost, kůrovcová kalamita 17/09/2021 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Schválený rozpočet Mikroregion Ostrožsko-Veselsko 17/12/2021 31/12/2022 Oznámení Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
Přihlášení oprávněné osoby 11/01/2022 11/01/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Chylice a v k. ú. O.N.Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle z.č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01/06/2022 01/12/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad
Přihlášení oprávněné osoby 14/06/2022 14/06/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Přihlášení oprávněné osoby 14/06/2022 14/06/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Volby - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce ve volebním období 2022 - 2026 16/06/2022 26/09/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves konané ve dnech 23. a 24. září 2022 18/07/2022 25/09/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
MOV_Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 20/07/2022 31/07/2023 Veřejná vyhláška Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Ostrožská Nová Ves 09/08/2022 25/09/2022 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
PAHOP je nemocnice doma 22/08/2022 31/12/2022 Oznámení PAHOP
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 29/08/2022 31/12/2024 Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE 07/09/2022 25/09/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09/09/2022 26/09/2022 Oznámení EG.D., a.s.
Zápis z úvodního jednání ze dne 24. 8. 2022 - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chylice 14/09/2022 30/09/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22/09/2022 13/10/2022 Oznámení EG.D., a.s.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 24/09/2022 10/10/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves