Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 26/04/2017 31/05/2018 Oznámení Krajský úřad Zlínského kraje
Závěrečný účet a účetní závěrka 2016 10/06/2017 30/06/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Vyřízení cestovních dokladů 26/03/2018 30/06/2018 Oznámení Městský úřad Uherské Hradiště
Daň z nemovitých věcí na rok 2018 23/04/2018 28/05/2018 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2017 26/04/2018 04/06/2018 Oznámení Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení o konání veřejného projednání 07/05/2018 14/06/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o zveřejnění upraveného rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2018 11/05/2018 30/06/2019 Oznámení Mikroregion Ostrožsko-Veselsko
Schválený rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 11/05/2018 30/06/2019 Oznámení Mikroregion Ostrožsko-Veselsko
Ukončení mimořádného veterinárního opatření - zamezení šíření moru včelího plodu 16/05/2018 01/06/2018 Oznámení Státní veterinární správa
Nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti 16/05/2018 15/06/2018 Oznámení Mgr. Eva Daňková, notářka se sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati 202
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o společném povolení stavby vodního díla 18/05/2018 03/06/2018 Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Návrh ZÚ2017 18/05/2018 05/06/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 24/05/2018 09/06/2018 Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Informace o konání 21. zastupitelstva obce 25/05/2018 05/06/2018 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves