Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Směrnice č.1 / 2018 Příspěvek na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového RD či výstavbu RD v již zasíťovaném území 06/09/2018 22/09/2020 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec 10/12/2019 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 27/01/2020 30/11/2021 Oznámení Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Žádost o součinnost 26/02/2020 31/05/2020 Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12. 3. 2020 Usnesení vlády ČR č. 194 Nouzový stav 12/03/2020 30/06/2020 Dražební vyhláška Vláda ČR
Mimořádné opatření - ochrana vnitřních hranic ČR 13/03/2020 30/06/2020 Oznámení Ministerstvo vnitra ČR
Informace k nouzovému stavu 13/03/2020 30/06/2020 Veřejná vyhláška Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Tisková zpráva města Uherské Hradiště 13/03/2020 30/06/2020 Oznámení Město Uherské Hradiště
Usnesení vlády ze dne 26. a 27. března 27/03/2020 30/06/2020 Oznámení Vláda ČR
Usnesení vlády ze dne 30. 3. 31/03/2020 30/06/2020 Oznámení Vláda ČR
Sbírka zákonů - částka 62 15/04/2020 30/06/2020 Oznámení Vláda ČR
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 16/04/2020 30/06/2020 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Sbírka zákonů - částka 65 a 66 20/04/2020 30/06/2020 Oznámení Vláda ČR
Mimořádné opatření - MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN 20/04/2020 30/06/2020 Oznámení Ministerstvo zdravotnictví
Zrušení mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 20/04/2020 30/06/2020 Oznámení Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN 20/04/2020 30/06/2020 Oznámení Ministerstvo zdravotnictví
Zrušení mimořádného opatření - MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN ze dne 4. 3. 2020 20/04/2020 30/06/2020 Oznámení Ministerstvo zdravotnictví
Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2020 23/04/2020 29/05/2020 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Sbírka zákonů - částka 70 24/04/2020 30/06/2020 Oznámení Vláda ČR
Sbírka zákonů - částka 69 24/04/2020 30/06/2020 Oznámení Vláda ČR
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2019 30/04/2020 01/07/2020 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2019 30/04/2020 01/06/2020 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Přehled přijatých žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021 04/05/2020 31/05/2020 Oznámení Základní škola Ostrožská Nová Ves
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21/05/2020 06/06/2020 Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště
Záměr pronájmu části pozemku 22/05/2020 08/06/2020 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves