Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec 10/12/2019 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 27/01/2020 30/11/2021 Oznámení Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech 27/01/2021 13/06/2021 Oznámení Český statistický úřad
Výzva vlastníkům nemovitostí - nedostatečně identifikován majitel 02/03/2021 30/04/2021 Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zápis dětí do I. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves 16/03/2021 30/04/2021 Oznámení Základní škola Ostrožská Nová Ves
Doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání 01/04/2021 19/05/2021 Veřejná vyhláška Krajský úřad Zlínského kraje
Provádění zeměměřičských prací 08/04/2021 15/12/2021 Veřejná vyhláška Zeměměřičský úřad
Sčítání lidu, domů a bytů 08/04/2021 11/05/2021 Oznámení Český statistický úřad
Zápis do Mateřské školy 2. - 16. 5. 2021 12/04/2021 16/05/2021 Oznámení Mateřská škola
Ukončení nouzového stavu a platná mimořádná opatření 13/04/2021 29/04/2021 Oznámení Vláda ČR
Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2021 14/04/2021 30/04/2021 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Sdělení o nabytí účinnosti opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves 19/04/2021 05/05/2021 Veřejná vyhláška Magistrát města Zlína