Verze pro tisk

Sběrný dvůr Ostrožská Nová Ves

Kontakt:

sbernydvur@onves.cz

Tel.: 739 573 352

Odebíraný odpad:

  • ​Biologický odpad
  • Nápojový kartón
  • Kov
  • Nebezpečný odpad
  • Papír
  • Plast
  • Pneumatiky
  • Sklo
  • Velkoobjemový odpad

 

Obec Ostrožská Nová Ves smluvní vztah o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4 a občané mohou v rámci tohoto Odpadového systému odkládat odpady z obalů do kontejnerů umístěných v jednotlivých částech obce: 

Chylice: 

- u kurtů 

- ulice Chylická 

Ostrožská Nová Ves:

- spojovací ulice mezi ulicemi Za Kostelem a Dolní 

- na parkovišti u obchodního domu

- na Kopanicích u potravin Enapo 

- v ulici Nivky u dětského hřiště.

Biodpad ze zahrad: kontejner před bránou sběrného dvora

                                  v Chylicích v ulici Na Hrázi. 

 

 

 

 

Provozní řád