Jste zde

Rok: 2019
Vyvěšeno Sňatoseřadit vzestupně Soubor
Závěrečný účet obce Ostrožská Nová Ves za rok 2019 08/07/2020 30/06/2021 Závěrečný účet za rok 2019.pdf, Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf, Příloha č. 2 Rozvaha ZŠ 12_2019 (2).pdf, Příloha č.2 Rozvaha MŠ 12_2019.pdf, Oznámení.pdf, Rozvaha 201912.pdf, Výkaz zisku a ztráty 201912.pdf, Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf
Rozpočet obce 2019 23/01/2019 31/12/2019 Rozpočet obce 2019.pdf, Střednědobý výhled rozpočtu.pdf
Rozpočtové opatření č.1 30/01/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.1.pdf, Upravený rozpočet po RO1.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 09/04/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.2.pdf, Upravený rozpočet po RO2.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 06/05/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 3.pdf, Upravený rozpočet po RO3.pdf
Rozpočtové opatření č. 4 25/06/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 4.pdf, Upravený rozpočet po RO4.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 26/06/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 5.pdf, Upravený rozpočet po RO5.pdf
Rozpočtové opatření č. 6 30/07/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 6.pdf, Upravený rozpočet po RO6.pdf
Rozpočtové opatření č. 7 02/09/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.7.pdf, Upravený rozpočet po RO7.pdf
Rozpočtové opatření č. 8 23/09/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 8.pdf, Upravený rozpočet po RO8.pdf
Rozpočtové opatření č. 9 24/09/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 9.pdf, Upravený rozpočet po RO9.pdf
Rozpočtové opatření č. 9 24/09/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č. 9.pdf
Rozpočtové opatření č. 10 10/10/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.10.pdf, Upravený rozpočet po RO10.pdf
Rozpočtové opatření č. 11 12/11/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.11.pdf, Upravený rozpočet po RO11.pdf
Rozpočtové opatření č. 12 05/12/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.12.pdf, Upravený rozpočet po RO12.pdf
Rozpočtové opatření č. 13 13/12/2019 31/12/2019 Rozpočtové opatření č.13.pdf, Upravený rozpočet po RO13.pdf
Rok: 2020
Vyvěšeno Sňatoseřadit vzestupně Soubor
Rozpočtový výhled do 2020 01/01/2017 31/12/2020 rozpočtový výhled do 2020.pdf
Rozpočet obce pro rok 2020 13/12/2019 31/12/2020 Rozpočet obce pro rok 2020.pdf, Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2022 (2).pdf
Rozpočtové opatření č. 1 09/01/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č.1.pdf, Upravený rozpočet po RO1.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 13/02/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č.2.pdf, Upravený rozpočet po RO2.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 13/03/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č.3.pdf, Upravený rozpočet po RO3.pdf
Rozpočtové opatření č.4 06/04/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č.4.pdf, Upravený rozpočet po RO4.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 22/05/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č. 5.pdf, Upravený rozpočet po RO5.pdf
Rozpočtové opatření č. 6 09/06/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č.6.pdf, Upravený rozpočet po RO6.pdf
Rozpočtové opatření č. 7 26/06/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č. 7.pdf, Upravený rozpočet po RO7.pdf
Rozpočtové opatření č. 8 15/07/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č. 8.pdf, Upravený rozpočet po RO8.pdf
Rozpočtové opatření č. 10 11/09/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č. 10.pdf, Upravený rozpočet po RO10.pdf
Rozpočtové opatření č. 9 28/08/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č. 9.pdf, Změna rozpočtu po RO9.pdf
Rozpočtové opatření č. 11 01/10/2020 31/12/2020 Rozpočtové opatření č. 11.pdf, Změna rozpočtu po RO11.pdf
Rok: 2018
Vyvěšeno Sňatoseřadit vzestupně Soubor
Závěrečný účet obce Ostrožská Nová Ves za rok 2018 23/07/2019 30/06/2020 Inventarizační zpráva 2018.pdf, Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu 2018.pdf, Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce 2018.pdf, Příloha č. 2 k závěrečnému účtu 2018.pdf, Rozvaha 201812.pdf, Výkaz zisku 201812.pdf, Závěrečný účet obce 2018.pdf
Rozpočet 2018 15/12/2017 31/12/2018 Rozpočet 2018.pdf
Upravený rozpočet 01/2018 10/01/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet 1_2018.pdf
Rozpočtové opatření č.1 - 2018 10/01/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet 1_2018.pdf
Upravený rozpočet po RO 01/2018 10/01/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet po ROČ.1.pdf
Rozpočtové opatření č.2 - 2018 23/01/2018 31/12/2018 RO č.2.pdf
Upravený rozpočet 01/2017 23/01/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet po RO2.pdf
Rozpočtové opatření č.3 - 2018 27/02/2018 31/12/2018 Rozpočtové opatření 3_2018.pdf
Upravený rozpočet 02/2018 27/02/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet po RO3_2018.pdf
Rozpočtové opatření 4 18/06/2018 31/12/2018 RO č.4.pdf, Upravený rozpočet po RO 4.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 26/06/2018 31/12/2018 RO č. 5.pdf, Upravený rozpočet 6_2018.pdf
Rozpočtové opatření č. 6 06/09/2018 31/12/2018 RO č. 6.pdf, Upravený rozpočet po RO 6.pdf
Rozpočtové opatření č.7 26/09/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet po RO7.pdf, RO č.7.pdf
Rozpočtové opatření č.8 10/10/2018 31/12/2018 RO č.8.pdf, Upravený rozpočet po RO 8.pdf
Rozpočtové opatření č.9 08/11/2018 31/12/2018 RO č.9.pdf, Upravený rozpočet po RO 9.pdf
Rozpočtové opatření č.10 18/12/2018 31/12/2018 Upravený rozpočet po RO 10.pdf, RO č.10.pdf
Rozpočtové opatření č.11 19/12/2018 31/12/2018 RO č.11.pdf, Upravený rozpočet po RO11.pdf
Návrh rozpočtu 2019 20/11/2018 06/12/2018 Návrh rozpočtu obce pro rok 2019.pdf
Návrh střednědobého výhledu do r.2021 20/11/2018 06/12/2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce do 2021.pdf
Rok: 2017
Vyvěšeno Sňatoseřadit vzestupně Soubor
Závěrečný účet 2017 13/06/2018 30/06/2019 Inventarizační zpráva za rok 2017.pdf, Mateřská škola 2017.pdf, Obec 2017.pdf, Ostrožská Nová Ves 2017 zpráva kontrola.pdf, Oznámení.pdf, Rozpis zůstatků na účtech.pdf, Rozvaha 2017.pdf, Výkaz zisků a ztrát 2017.pdf, Základní škola 2017.pdf, Závěrečný účet za rok 2017.pdf
Rozpočtové opatření č.10 - 2017 10/01/2018 25/01/2018 Rozpočtové opatření č. 10 2017.pdf

Stránky