Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1.
Oficiální název Obec Ostrožská Nová Ves
 
Starosta Ing. Jaroslava Bedřichová
 
Právní forma veřejnoprávní korporace
2.
Důvod a způsob založení Obec Ostrožská Nová Ves je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony ČR. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním obce je zajišťování veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených zákony.
3.
Organizační struktura zde [2]
4.
Kontaktní spojení zde [3]
 
Adresa úřadu Záhumení 1022
687 22 Ostrožská Nová Ves
 
Úřední hodiny OÚ Pondělí a středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
 
Telefon 572 598 115
 
Oficiální WWW stránka http://www.onves.cz [4]
 
Podatelna elektronické pošty
(oficiální e-mail úřadu)
podatelna@onves.cz [5]
formulář [6]
 
Podatelna elektronické pošty
s elektronickým podpisem
podatelna@onves.cz [5]
5.
Případné platby můžete poukázat

KB a.s. : 2428-721/0100
ČS a.s. : 1541357349/0800
ČSOB a.s. :  165412273/0300

6.
IČO 00291200
7.
DIČ CZ00291200
8.
Rozpočet v tomto a předchozím roce

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET [7] - MFČR

Schválený rozpočet obce na rok 2014 [8]

Schválený rozpočet obce na rok 2015 [9]

Schválený rozpočet obce na rok 2016 [10]

Schválený rozpočet obce na rok 2017 [11]

Schválený rozpočet obce na rok 2018 [12]

Schválený rozpočet obce na rok 2019 [13]

Schválený rozpočet obce na rok 2020 [14]

9.
Žádosti o informace -
10.
Příjem žádostí a dalších podání -
11.
Opravné prostředky -
12.
Formuláře zde [15]
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací -
14.
Nejdůležitější předpisy -
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací zde [16]
16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2015 [17]

Výroční zpráva 2016 [10]

Výroční zpráva 2017 [18]

Výroční zpráva 2018 [19]

Výroční zpráva 2019 [20]

Výroční zpráva 2020 [21]

17.
Seznam organizací

Příspěvkové organizace:

Organizační složky obce: