Investiční, neinvestiční akce plánované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2018

 

Akce Termín zahájení
(předpoklad)
Termín
ukončení
(předpoklad)
Stav Celková cena/
z toho hrazeno z obecního
rozpočtu/
dotace

Hřiště pro ZŠ a veřejnost za DPS [2]

Duben 2018 Srpen 2018 V realizaci 7 133 381 Kč*/
7 133 381 Kč/
0 Kč
Kanalizace Záhumení [3] Duben 2018 Červen 2018 V realizaci 3 190 041 Kč*/
3 190 041 Kč/
0 Kč
MK Záhumení [4] Červen 2018 Srpen 2018 Připravuje se      5 271 723 Kč*/
5 271 723/
0 Kč
Kanalizace Obecnice [5] Květen 2018 Červenec 2018 V realizaci 2 980 166 Kč*/
2 980 166 Kč/
0 Kč
MK Obecnice [6] Červenec 2018      Září 2018 Připravuje se 3 617 339 Kč*/
3 617 339 Kč/
0 Kč

Stavební úpravy objektu [7]

Na Lapači 142 [7]

Květen 2018 Květen 2018 Dokončeno 280 990 Kč/
280 990 Kč/
0 Kč
Zvonice Chylice [8] Květen 2018 Červenec 2018      V realizaci 395 348 Kč*/
395 348 Kč/
0 Kč
Nová trafostanice pro ČOV Srpen 2018 Listopad 2018 Připravuje se 600 000 Kč/
600 000 Kč/
0 Kč

*vysoutěžená cena