Verze pro tisk

Sazebník úhrad za informace poskytované podIe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů

Poplatky a služby

Odvádění odpadních vod (stočné) 

28 Kč bez DPH / m3 (DPH do 30. 4. 2020 15% od 1. 5. 2020 10%) 

Doprava multikárou MAGMA v obci 100 Kč
Doprava multikárou MAGMA mimo obec   15 Kč / km
Sečení trávy 3 Kč / m2
Práce s motorovou pilou 276,- Kč / hod.
Pronájem společenského sálu  1500 Kč/den
Historický domeček u kostela  1000 Kč/den, 500 Kč/den člen FS, 85 Kč/hodinu

 Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 Inzerce

Infokanál

Občané

10 Kč / den

Firmy, instituce

200 Kč / 2 týdny

Profil

formát strany A4 (175 x 260 mm)

726 Kč

formát strany A5 (175 x 127 mm)

363 Kč

formát strany A6 (85,5 x 127 mm)

182 Kč

formát o rozměru ( 85,5 x 63,5 mm) 

91 Kč

Hlášení

1x vyhlášení v obecním rozhlasu

24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 

 Prodej

PET pytle

10 Kč

Identifikační známka pro psa   

24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné sazby DPH

Schváleno radou obce č.44 dne 26. 8. 2020.