Jste zde

Nadpis Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto
Informace o konání 21. zastupitelstva obce 25/05/2018 05/06/2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Záhumení 04/06/2018 20/06/2018
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko včetně zprávy auditora za rok 2017 04/06/2018 30/06/2019
Informace o počtu členů zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves 07/06/2018 05/10/2018
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Záhumení 12/06/2018 28/06/2018
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Nádražní 12/06/2018 28/06/2018
Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce Ostrožská Nová Ves 12/06/2018 28/06/2018
Seznam dětí přijatých do Mateřské školy Ostr. Nová Ves pro školní rok 2018/2019 13/06/2018 29/06/2018
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 13/06/2018 29/06/2018
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 14/06/2018 30/06/2018
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 14/06/2018 30/06/2018
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 14/06/2018 30/06/2018
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 14/06/2018 30/06/2018
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 14/06/2018 30/06/2018
Doručení exekučního příkazu (prodej nemovitých věcí) 15/06/2018 01/07/2018
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o společném povolení vodního díla 20/06/2018 06/07/2018
Usnesení o opakované dražbě 21/06/2018 08/08/2018
Oznámení záměru prodeje části pozemku 21/06/2018 09/07/2018
Oznámení záměru prodeje části pozemku 21/06/2018 09/07/2018
Oznámení záměru prodeje pozemku 21/06/2018 09/07/2018