Jste zde

Nadpis Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto
Seznam dětí přijatých do Mateřské školy Ostr. Nová Ves pro školní rok 2017/2018 01/06/2017 30/06/2017
Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2017" 01/06/2017 31/08/2017
Závěrečný účet a zpráva auditora - Mikroregion Ostrožsko-Veselsko 2016 06/06/2017 22/06/2017
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné stočné za rok 2016 06/06/2017 07/07/2017
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 08/06/2017 01/09/2017
Závěrečný účet a účetní závěrka 2016 10/06/2017 30/06/2018
Nabídka práce MAS Horňácko a Ostrožsko 12/06/2017 22/06/2017
Oznámení o zamýšleném převodu 20/06/2017 20/09/2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 21/06/2017 07/07/2017
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Záplavové území toku Morava 21/06/2017 07/07/2017
Veřejná vyhláška - rozhodnutí povolení likvidace důlních děl a lomů ložiska štěrkopísku 21/06/2017 07/07/2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 21/06/2017 30/06/2017
Dražební vyhláška 22/06/2017 27/07/2017
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 23/06/2017 09/07/2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 30/06/2017 16/07/2017
Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO Mikroregion Ostrožsko - Veselsko za rok 2016 30/06/2017 16/07/2017
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 30/06/2017 17/07/2017