Jste zde

Výsledky pro ONV - Volby do EP

Platba stočného převodem

Fakturu za stočné doručenou v září 2018 lze uhradit převodem na účet č. 1541357349/0800, variabilní symbol číslo faktury bez pomlčky v horní části 18xxxx. 

 

Stránky