Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Upozornění na rekonstrukci povrchu a související dopravní omezení na silnici I/55 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) bude v termínu od pondělí 9. října do čtvrtka 30. listopadu 2023 realizovat rekonstrukci a obnovu povrchu hlavní silnice I/55 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem. Rekonstruovaný úsek má délku přes jeden kilometr a práce na něm budou rozděleny do čtyř pracovních etap, během nichž dojde v předmětném úseku k omezení dopravy.

V první a druhé etapě (předpokládaný termín od 9. října do 29. října 2023), během níž bude probíhat rekonstrukce cesty v úseku od výjezdu z Ostrožské Nové Vsi až po křižovatku silnice I/55 se silnicí II/495 vedoucí do Hluku a Uherského Brodu, bude na hlavní cestě I/55 zachován jednosměrný provoz od Uherského Hradiště a Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu. V opačném směru budou vozidla jedoucí od Uherského Ostrohu do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Hradiště navedena na objízdnou trasu vedoucí přes Hluk (po silnicích II/495 a II/498). Vjezd a výjezd z čerpací stanice Shell bude v době pokládky nového povrchu uzavřen. Autobusová zastávka Ostrožská Nová Ves – Chylice nebude od úterý 10. října 2023 do neděle 29. října 2023 ve směru jízdy na Uherské Hradiště autobusovými linkami obsluhována.

Ve třetí a čtvrté etapě (předpokládaný termín od 29. října do 30. listopadu 2023), kdy budou probíhat práce v úseku od výjezdu z Uherského Ostrohu po křižovatku silnice I/55 se silnicí II/495 vedoucí do Hluku a Uherského Brodu, bude na hlavní silnici I/55 zaveden kyvadlový provoz řízený světelným signalizačním zařízením, v pracovní době potom pracovníky vybavenými vysílačkami. Objízdná trasa pro třetí a čtvrtou etapu prací není zavedena.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost při průjezdu rekonstruovaným úsekem a při průjezdu tímto úsekem počítejte s časovou prodlevou.

ŘSD děkuje za trpělivost a pochopení.