Jste zde

Pomozte dát dohromady ztracenou paměť

Ve spolupráci se Slováckým muzeem a s podporou Města Uherské Hradiště se jako spolek Memoria snažíme skládat dohromady mozaiku, která nám všem může pomoci ke komplexnějšímu obrazu, k poznání, čím vším je hradišťská věznice nasátá. Sbíráme vzpomínky na věznici od počátků až dodnes. Toužíme poznat všechny dostupné fotografie, dokumenty i osobní svědectví. Veškerý sesbíraný materiál poslouží vznikajícímu muzeu-památníku.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Klíč je uložen na podatelně OÚ, více informací na tel. 572 598 115.

Vypouštění Gramance

Informace k množícím se dotazům ohledně započatého vypouštění vodního díla Gramanec.

Společnost Povodí Moravy s. p. připravuje projekt revitalizace vodního díla Gramanec a zpevnění poškozené hráze.

Realizace této investiční akce je podmíněna mimo jiné tím, že dotčené pozemky parcelní  číslo 11157/2, 2067/5, 6696, 2072/74 a 6377 v katastrálním území Ostrožská Nová Ves  ve vlastnictví Obce Ostrožská Nová Ves budou převedeny do vlastnictví společnosti Povodí Moravy s. p.

Stránky