Jste zde

Oznámení

Dne 31. října 2018 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves. 

Pro volební období 2018 - 2022 byla zvolena uvolněnou starostkou obce Ing. Jaroslava Bedřichová a neuvolněnými místostarosty byli zvoleni Ing. Jaromír Lažek a Marek Jurásek. 

Rada obce bude pracovat ve složení: Ing. Jaroslava Bedřichová, Ing. Jaromír Lažek, Marek Jurásek, Ing. Miroslav Kosík a Ing. Martin Tischer. 

Platba stočného převodem

Fakturu za stočné lze uhradit převodem na účet č. 1541357349/0800, variabilní symbol číslo faktury bez pomlčky v horní části 18xxxx. 

 

Stránky