Jste zde

Změny v Integrované dopravě Zlínského kraje

Od 1. července 2022 dojde k důležité změně v Integrované dopravě Zlínského kraje. Cestující si budou moci pořídit 30denní nebo 7denní předplatnou jízdenku.

Stručný manuál, jak si pořídit předplatné jízdné, mapu Zlínského kraje s rozdělením na zóny a ceník předplatného jízdného naleznete v příloze.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Klíč je uložen na podatelně OÚ, více informací na tel. 572 598 115.

Stránky