Verze pro tisk

Fakturu za stočné doručenou v září 2019 lze uhradit převodem na účet č. 1541357349/0800, variabilní symbol číslo faktury bez pomlčky v horní části 19xxxx.