Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Oznámení k uzavírce provozu na silnici I/55 a nařízení objízdné trasy směrem na Hluk

Oznamujeme všem účastníkům provozu, že uzavírku provozu na silnici I/55 a nařízení objízdné trasy směrem na Hluk stanovil vlastník pozemní komunikace silnice I/55, která je uzavřena, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín a Policie ČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Uherské Hradiště.


V případě dotazů a nejasností ve věci uzavírky a objízdné trasy kontaktujte ODSH KÚZK, oddělení veřejné dopravy, dopravní úřad Zlínského kraje, případně Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru Policie ČR Uherské Hradiště.

Obec Ostrožská Nová Ves není kompetentní vydávat potvrzení o dopravní obslužnosti Ostrožské Nové Vsi.

Upozornění na rekonstrukci povrchu a související dopravní omezení na silnici I/55 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) bude v termínu od pondělí 9. října do čtvrtka 30. listopadu 2023 realizovat rekonstrukci a obnovu povrchu hlavní silnice I/55 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem. Rekonstruovaný úsek má délku přes jeden kilometr a práce na něm budou rozděleny do čtyř pracovních etap, během nichž dojde v předmětném úseku k omezení dopravy.

V první a druhé etapě (předpokládaný termín od 9. října do 29. října 2023), během níž bude probíhat rekonstrukce cesty v úseku od výjezdu z Ostrožské Nové Vsi až po křižovatku silnice I/55 se silnicí II/495 vedoucí do Hluku a Uherského Brodu, bude na hlavní cestě I/55 zachován jednosměrný provoz od Uherského Hradiště a Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu. V opačném směru budou vozidla jedoucí od Uherského Ostrohu do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Hradiště navedena na objízdnou trasu vedoucí přes Hluk (po silnicích II/495 a II/498). Vjezd a výjezd z čerpací stanice Shell bude v době pokládky nového povrchu uzavřen. Autobusová zastávka Ostrožská Nová Ves – Chylice nebude od úterý 10. října 2023 do neděle 29. října 2023 ve směru jízdy na Uherské Hradiště autobusovými linkami obsluhována.

Ve třetí a čtvrté etapě (předpokládaný termín od 29. října do 30. listopadu 2023), kdy budou probíhat práce v úseku od výjezdu z Uherského Ostrohu po křižovatku silnice I/55 se silnicí II/495 vedoucí do Hluku a Uherského Brodu, bude na hlavní silnici I/55 zaveden kyvadlový provoz řízený světelným signalizačním zařízením, v pracovní době potom pracovníky vybavenými vysílačkami. Objízdná trasa pro třetí a čtvrtou etapu prací není zavedena.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost při průjezdu rekonstruovaným úsekem a při průjezdu tímto úsekem počítejte s časovou prodlevou.

ŘSD děkuje za trpělivost a pochopení.

Sběr starého železa a elektroodpadu

Sbor dobrovolných hasičů Ostrožská Nová Ves pořádá v sobotu 7. října 2023 od 9:00 hodin sběr starého železa a elektroodpadu.

Prosíme spoluobčany, aby staré železo a elektroodpad připravili před svůj dům. Pokud budete potřebovat pomoc, můžete oslovit sbírající hasiče, pomohou Vám železo i elektroodpad z domu vyvézt.

Oznámení praktického lékaře MUDr. Mrazíka

MUDr. Mrazík oznamuje svým pacientům, že v pátek 29. září 2023 neordinuje. Nutné případy ošetří MUDr. Martina Hýžová v Uherském Ostrohu, Jiráskova 542, po předchozí domluvě na telefonu 724 488 797. Ordinační hodiny 6:30 – 12:30 hodin.