Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Konzultační dny v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ostrožská Nová Ves a v k. ú. Chylice

Konzultace se zpracovatelem návrhu pozemkových úprav se uskuteční v termínech út. 10. 1. od 9:00 do 17:00 hod., st. 11. 1. od 9:00 do 17:00 hod. a čt. 12. 1. od 9:00 do 15:00 hod. a poté následující týden út. 17. 1. od 9:00 do 17:00 hod., st. 18. 1. od 9:00 do 17:00 hod. a čt. 19. 1. od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Ostrožské Nové Vsi.

Na této konzultaci bude vlastníkům pozemků podrobněji vysvětleno a blíže budou seznámení s obsahem soupisu nároků, rovněž bude možné, aby vlastníci pozemků předali náměty a požadavky týkající se uspořádání jejich pozemků (např. umístění pozemků, jejich scelení, tvar, vyrovnání hranic, atd.).

Žádost o vydání voličského průkazu

Matrikářka paní Monika Pleváková oznamuje, že zájemci o podání žádosti a vydání voličského průkazu si mohou na telefonu 720 050 706 dohodnout termín návštěvy i o víkendu nebo v pracovní dny mimo pracovní dobu.