Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oznámení k uzavírce provozu na silnici I/55 a nařízení objízdné trasy směrem na Hluk

Oznamujeme všem účastníkům provozu, že uzavírku provozu na silnici I/55 a nařízení objízdné trasy směrem na Hluk stanovil vlastník pozemní komunikace silnice I/55, která je uzavřena, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín a Policie ČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Uherské Hradiště.


V případě dotazů a nejasností ve věci uzavírky a objízdné trasy kontaktujte ODSH KÚZK, oddělení veřejné dopravy, dopravní úřad Zlínského kraje, případně Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru Policie ČR Uherské Hradiště.

Obec Ostrožská Nová Ves není kompetentní vydávat potvrzení o dopravní obslužnosti Ostrožské Nové Vsi.