Jste zde

Mše svatá na Svatém Antonínku

Římskokatolická farnost Ostrožská Nová Ves oznamuje, že v neděli 25. července bude v kostele sv. Václava v Ostrožské Nové Vsi slavena dopoledne jen jedna mše sv. - a to v 9 hod. a bude obětována za všechny živé a zemřelé Anny z farnosti. Odpoledne pak bude mše sv. u přítežitosti Světového dne prarodičů a seniorů a to v 15 hod. u sv. Antonínka v Blatnici. Je to naše pravidelná pouť farnosti na toto poutní místo. Můžete využít k přepravě autobus, který ve 14 hod. vyjede z autobusové zastávky v Chylicích a další zastávka bude u farního kostela.

Harmonogram postupu prací - Stavba I/55 Kunovice

12. 7. 2021

20. 7. 2021  Zahájení prací
– začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená levá polovina – překopy elektro, voda, EGD
– křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená pravá polovina – překopy kanalizace, elektro, plynovod 501.1.1
– ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena levá polovina – přeložka elektro, vybourání stávajících obrub a chodníků, odvodnění, pokládka nových obrub a chodníků

Odečty vodoměrů - část obce Ostrožská Nová Ves

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od 12. 7. 2021 do 30. 7. 2021 bude prováděn odečet vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.

Stránky