Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici vyhlašuje výběrové řízení na funkci investiční/projektový referent

NÚLK vyhlašuje výběrové řízení na funkci investiční/projektový referent.

Pracovní náplní bude zajišťování přípravy investičních akcí, zpracování investičních záměrů podle zadání, projektových příprav apod. Zajišťování realizace investičních akcí včetně koordinace průběhu a přebírání prací. Příprava podkladů pro smlouvy a zadávací dokumentaci veřejných zakázek.

Více informací naleznete v příloze.