Jste zde

Poškozování obecního majetku

Oznamujeme občanům, že poslední dobou dochází k opakovaným případům vandalismu v naší obci. Jde zejména o rozbíjení oken a nedodržování pořádku na dětských hřištích.

Prosíme občany, především mládež o dodržování pořádku a nepoškozování majetku, který slouží nám všem.

Děkujeme.

Informace Českého telekomunikačního úřadu.

Český telekomunikační úřad informuje o zahájení provozu základnových stanic nových mobilních sítí. Dojde ke zlepšení kvality a dostupnosti mobilních služeb, ale za určitých nepříznivých podmínek může způsobit zhoršení kvality televizního signálu přes anténu.

Více informací naleznete v příloze.

Rekonstrukce kanalizačního potrubí - ul. Mírová, Sadová, Květná a Zahradní

Oznamujeme občanům, že se od pondělí 21. února budou provádět v ulicích Mírová, Sadová, Květná a Zahradní přípravné práce na rekonstrukci kanalizačního potrubí bezvýkopovou metodou, upozorňujeme na částečná dopravní omezení a případný hluk způsobený robotem při frézování kanalizace. Prosíme o schovívavost a toleranci občanů, případné problémy s průjezdem vozidel řeště s pracovníky přímo na místě. Děkujeme za pochopení.  

Stránky