Jste zde

Kalendáře pro rok 2022

Obec Ostrožská Nová Ves bude i letos nabízet k prodeji kalendáře na rok 2022 s uvedeným termínem svozu odpadů. V pokladně OÚ budou k prodeji od listopadu 2021.  

Harmonogram postupu prací - Stavba I/55 Kunovice

12. 7. 2021

20. 7. 2021  Zahájení prací
– začátek úseku – křižovatka se silnicí I/50 – uzavřená levá polovina – překopy elektro, voda, EGD
– křižovatka se silnicí I/50 – ulice Na Řádku – uzavřená pravá polovina – překopy kanalizace, elektro, plynovod 501.1.1
– ulice Na Řádku – ulice v Grni – uzavřena levá polovina – přeložka elektro, vybourání stávajících obrub a chodníků, odvodnění, pokládka nových obrub a chodníků

Odečty vodoměrů - část obce Ostrožská Nová Ves

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od 12. 7. 2021 do 30. 7. 2021 bude prováděn odečet vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.

Jihomoravský kraj - Informace pro dobrovolníky

Zásadní je v tuto chvíli:

! hlásit se na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi

! potřebujeme hlavně řemeslníky s vlastním nářadím, ostatní dobrovolníci budou nasazení primárně na úklid v okolí obcí

! nepočítat s noclehem

Kompletně zde:

Nahlaste se na jedné ze 2 základen

-Kulturní dům Hodonín

-parkoviště na letišti u Břeclavi

Stránky