Verze pro tisk

Webové stránky, kde jsou zveřejněna jednotlivá opatření k vyhlášenému nouzovému stavu:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru s přehledem aktuálních dat dle jednolivých krajů: 

https://koronavirus.mzcr.cz

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19