Verze pro tisk

 

V Ostrožské Nové Vsi je aktuálně zpracováván projekt „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“. Zpracovatelem projektu je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Výstupy z projektu budou sloužit jako koncepce boje se suchem pro vaší obec. Cílem je zjistit aktuální problémy s vodou a suchem na celém území obce s pomocí analýz a informací od zastupitelů a samotných občanů. Na základě těchto poznatků navrhneme opatření, která nebudou v kolizi s jinými plány, a která situaci stabilizují a v ideálním případě zlepší tím, že vytvoří příjemný prostor pro procházky nebo trávení volného času. Proto se na vás občany obracíme, abyste nám s koncepcí, která bude sloužit hlavně vám, pomohli. Ať už informací o lokálním problému nebo nápadem, jak situaci zlepšit. Přestože provedeme terénní průzkum, některá místa nám mohou zůstat skryta. Na jaká témata se zaměřujeme?

V koncepci boje se suchem na negativní vliv přívalových srážek a eroze půdy, povodně, stav potoků vč. revitalizace, stav nádrží, mokřadů a tůní, problematiku meliorací (odvodnění půdy), způsob hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, problémy se suchem, nedostatek pitné vody, ochranu vody atd.

K tématu se můžete vyjádřit na veřejném projednání dne 23. června 2022 od 19 hodin na obecním úřadě. Je také možné vyplnit do 4. července 2022 papírový formulář, který bude k dispozici na obecním úřadě nebo internetový formulář na adrese adrese https://bit.ly/3beaBpp. Pokud na sebe uvedete kontakt, umožníte nám Vás v případě nejasností, přesné lokalizace, poskytnutí doplňujících podkladů nebo upřesnění nápadů kontaktovat. Návrhy budou představeny na veřejném projednání v průběhu letních prázdnin.

 

Za zpracovatelský tým:

Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.

Vedoucí pracoviště D06 Brno

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | D06