Jste zde

Poplatek za psa

Žádáme občany, aby poplatek za psa za rok 2018 uhradili hotově v pokladně úřadu nebo převodem na číslo účtu 1541357349/0800 - variabilní symbol číslo popisné

Stránky