Jste zde

Čestné uznání - Stavba roku 2017

Obec Ostrožská Nová Ves přihlásila stavbu "Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves" do soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje. Této stavbě bylo uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí. 

ODEČTY VODOMĚRŮ - CHYLICE

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od  22. května 2018  do  30. května 2018 bude prováděn odečet vodoměrů v části obce Chylice. 

V Ostrožské Nové Vsi se odečet vodoměrů bude provádět až v měsíci červenci. 

Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. 

Stránky