Jste zde

Název Vyvěšeno Sejmutoseřadit sestupně Typ Zdroj
Dražební vyhláška 22/06/2017 27/07/2017 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Hodonín, Mgr. Kamil Brančík
Záměr směny pozemků 11/07/2017 27/07/2017 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 11/07/2017 27/07/2017 Oznámení Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 14/07/2017 30/07/2017 Veřejná vyhláška Zlínský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 18/07/2017 03/08/2017 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava chodníku Osvobození 20/07/2017 05/08/2017 Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 21/07/2017 06/08/2017 Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí dotace 07/07/2017 07/08/2017 Oznámení Ing. Jaromír Hastík, Podolí
Usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí 17/07/2017 22/08/2017 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Brno - Venkov
Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2017" 01/06/2017 31/08/2017 Veřejná vyhláška Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 08/06/2017 01/09/2017 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o zamýšleném převodu 20/06/2017 20/09/2017 Oznámení Státní pozemkový úřad
Schválený rozpočet obce na rok 2017 22/03/2017 31/03/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves