Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Schválený rozpočet obce na rok 2017 22/03/2017 31/03/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Antonín Heřtus 25/05/2017 13/07/2017 Veřejná vyhláška Exekutorský úřad Brno - Venkov
Seznam dětí přijatých do Mateřské školy Ostr. Nová Ves pro školní rok 2017/2018 01/06/2017 30/06/2017 Veřejná vyhláška Mateřská škola Ostrožská Nová Ves
Anketa "Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2017" 01/06/2017 31/08/2017 Veřejná vyhláška Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné stočné za rok 2016 06/06/2017 07/07/2017 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 08/06/2017 01/09/2017 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o zamýšleném převodu 20/06/2017 20/09/2017 Oznámení Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 21/06/2017 07/07/2017 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Záplavové území toku Morava 21/06/2017 07/07/2017 Veřejná vyhláška Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Veřejná vyhláška - rozhodnutí povolení likvidace důlních děl a lomů ložiska štěrkopísku 21/06/2017 07/07/2017 Veřejná vyhláška Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 21/06/2017 07/07/2017 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Dražební vyhláška 22/06/2017 27/07/2017 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Hodonín, Mgr. Kamil Brančík
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 23/06/2017 09/07/2017 Veřejná vyhláška Městský úřad Adamov