Jste zde

Tříkrálová sbírka

Tak vypadalo letošní tříkrálové koledování v Ostrožské Nové Vsi: 60 koledníčků a 21 vedoucích skupinek. Patří jim obrovské poděkování. Největší poděkování patří všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou na pomoc potřebným a hlavně tím, že nás a naši koledu srdečně přijali. V letošním roce se vybralo 86 605 Kč. 

Změna adresy úřadu

Oznamujeme občanům, že obecní úřad v Ostrožské Nové Vsi je od 2. ledna 2018 přestěhován do nových prostor na adrese Záhumení 1022, Ostr. N. Ves.

Stránky