Tříkrálová sbírka

Tak vypadalo letošní tříkrálové koledování v Ostrožské Nové Vsi: 60 koledníčků a 21 vedoucích skupinek. Patří jim obrovské poděkování. Největší poděkování patří všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou na pomoc potřebným a hlavně tím, že nás a naši koledu srdečně přijali. V letošním roce se vybralo 86 605 Kč.